Huix

La proposta parteix de tres condicionants, una planta baixa sense vistes, una amplada lliures entre parets mitgeres de poc més de tres metres i vistes a nivell de planta segona.

Es proposa valorar tot l’espai disponible com un de sol on els espais privats es formalitzen com a caixes tancades. L’escala de vidre permet que la llum que entra per les finestres de coberta arribi a planta baixa.

Damunt les caixes tancades i sota la coberta es disposa la cuina i el menjador en un únic ambient amb llum i vistes.