CERVELLÓ

El projecte planteja una vivenda de 90m2 en una parcel.la de 300m2 triangular amb una montanya amb arbres al seu davant.

Conceptualment cal entendre com actuar amb un lloc petit, és un projecte d’escala.

Es planteja una casa concentrada en dues plantes i amb forma de cuadrat girat per tal de no introduïr a la parcel.la cap relació tipus davant darrera, la casa en planta baixa és tota la parcel.la i al pujar a les habitación volem deixar de veure els límits de la finca per a situar-se en els arbres.

La casa es formalitza com a tres franges que desmonten la imatge de casa petita i creix en secció  per a sortir de la parcel.la.

És el primer projecte construit i va comptar amb la confiança de la familia Prados.