RAVAL BESCANÓ

La proposta parteix d’una mena de repte, cóm es pot ampliar una casa entre mitgeres i jardí ,on es permet una major profunditat edificable, sense reduir l’espai enjardinat.

Es proposa construir un porxo a doble alçada com a nova façana i conectar aquest espai amb el sota coberta per tal de traslladar l’espai obert desde el jardí fins a la coberta. Les peces tancades, habitacions, banys i cuines s’agrupen en dos nivells i donen façana al carrer peatonal.

Des de el jardí la suma dels espais tancats formen una topografia graonada en dos nivells, pb i pis. Els sostres dels espais tancats són terres que es sumen al paviment de la planta baixa , al jardí.

S’aconsegueix així ampliar la casa ampliant el jardí dins de la bella edificació.

A nivell de materials el paviment de la planta baixa i les caixes es construeixen amb microciment gris-verd per a donar continuïtat a la secció i les parets mitgeres i sota cobertes es pinten en blanc per a rebre el màxim de llum i aconseguir així un nivell d’il.luminació proper a l’exterior.

La façana del porxo es construeix amb una doble pell de vidre i llambins

d ‘alumini de diferents colors per a traslladar al interior els reflexes propis d’un jardí. Aquest porxo es podrà obri a l’estiu amb un sistema de fusteria plegable i fer desaparèixer literalment el límit entre casa i jardí.