BENIFALLET

La rehabilitació del Mas de la Roca a Benifallet es troba dins de la zona de protecció PEIN i Natura 2000.

Conceptualment el projecte preten treballar amb la relació de l’edificació i la Roca on es troba situada.

Formalment la normativa actual és molt restrictiva i només permet reconstruir el volum existent a partir de les seves runes.

El projecte explota el caràcter tancat de l’edificació en la seva cara sud i proposa una nova relació en la cota alta en la seva orientació sud on es situa la vida, deixant les habitacions a la zona antigament utilitzada pels corrals.

Es tracta d’un projecte energeticament autònom amb mínim impacte ambiental.

La façana tradicional de pedra passa a ser un full exterior dins d’una nova configuració de façana ventilada.